ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren etkin bir kalite standardıdır.

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenilmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

DIŞ YARARLAR

 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Müşteri artışı,
 • Rekabet gücünün artması
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İÇ YARARLAR

 • Yönetimin etkinliği
 • Olumlu kültürel değişim
 • Kalite bilincinin oluşması
 • Daha iyi bir dokümantasyon
 • Sistematikleşmek
 • Standardizasyon ve tutarlılık
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı
 • Maliyetlerin azaltılması