EUREPGAP, Avrupa Perakendeciler Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun (EUREPGAP:EURO Retailer Produce Working Group), “Yararlı Tarım Uygulamaları (GAP:Good Agricultural Practice) başlığı altında tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlediği bir protokoldür. EUREPGAP Tehlike önleme, tehlike analizi (HACCP), zararlılara entegre mücadele (IMP:Integrated Pest Management) ve entegre ürün yetiştiriciliği (ICM:Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili metotların ve teknolojilerin gelişmesini destekler.

EUREPGAP Sekretaryasının 7 Eylül 2007 tarihinde Tayland’da yapılan 8. konferansında EUREPGAP ‘in ve logosunun GLOBALGAP olarak değiştirildiği duyurulmuştur. Bu karar, perakendeciler ve tedarikçileri arasında karşılıklı anlaşma çerçevesinde İyi Tarım Uygulamaları sağlanmasındaki
uluslar arası rolü yansıtmak için alınmıştır.

GLOBALGAP, bitkisel ve hayvansal üretimden bitkisel materyallere ve hayvan yemi bilişimi üretimine kadar farklı ürün grupları uygulamalarını içeren tek entegre şarttır.

EUROPGAP Sertifikası Ürünün;

  • İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
  • Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
  • Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların ve ya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
  • Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı anlaşılır.

EUROPGAP Size Neler Sağlar ?

Çok yakın bir gelecekte EUREPGAP sertifikası olamayan ürünler Avrupa’da marketlerin raflarında yer alamayacak. Henüz bu konuda resmi bir deklarasyon yapılmamış olmasına rağmen, bir çok marketin EUREPGAP standartlarına uygun üretim yapma koşulunu uyguladığı gözlemlenmektir. Bu durumda Avrupa’ya taze sebze meyve ihracatınız varsa pazar payınızı arttırmak ve korumak için bu sertifika önemli rol oynayacaktır. EUREPGAP ‘a uygun gerçekleştireceğiniz tarımsal üretimle toprağınız ve bulunduğunuz çevre korunacak, üretim yaptığınız yerde refah düzeyinin artmasına neden olacaksınız. Zaman içerisinde itibarınız ve etkinliğiniz artacak
daha az maliyetle üretim yapar hale geleceksiniz