Standard, esas itibariyle, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen laboratuarlar için geliştirilmiştir.  ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

Standard, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve kalibrasyon laboratuarında uygulanabilmektedir: Bu laboratuarlar, bağımsız bir kuruluş olabileceği gibi, bir kuruluşun bir bölümü de olabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025’in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuar yönetimi oluşturabilirler. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler. Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından akredite edilmesi gerekmektedir.

Uygulamanın Faydaları

  • Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır.
  • Akredite laboratuar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
  • Akredite edilen laboratuarın diğer laboratuarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar.
  • Laboratuar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar.
  • Akredite edilen laboratuarların kalite sistemini çalıştırdıklarını, yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir.
  • Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metotlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılması sağlanır.
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.

Akredite edilen laboratuarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuarların seçimi, Laboratuarlar arası Karşılaştırma-Uluslararası Yeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği, bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.